Koncerty i wydarzenia

11 stycznia 2016 godz. 19:00, Koncert kameralny

Rodzaj koncertu: Kameralne
Abonament: K2 – Koncerty kameralne
Sala: Koncertowa
Obok ogromnie popularnej w epoce klasycyzmu i romantyzmu triowej obsady skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu funkcjonowały też jej odmiany z instrumentami dętymi drewnianymi: głównie fletem, obojem i klarnetem. Początkowo tworzono kompozycje, które na kartach tytułowych miewały nierzadko włoskie słowo ovvero (lub) wskazujące na obsady alternatywne: partię skrzypiec można było zastąpić partią dętą. Później jednak utwory coraz częściej dedykowano określonemu instrumentowi, wykorzystując w pełni jego brzmieniową i techniczną specyfikę. Flet poprzeczny kojarzony był z lotną wirtuozerią, biegłością instrumentalnych koloratur, brzmieniami „eterycznymi”, liryczną kantyleną i te cechy jego idiomu okazały się ponadczasowe. Wszystkie odnajdziemy w muzyce trzech epok składającej się na atrakcyjny program koncertu znakomitych wirtuozów.

Oczywiście flet to nie jedyny bohater programu, wszak ideą kameralistyki jest równorzędne partnerstwo uczestników. A będą to wspaniali muzycy z różnych krajów – każdy pochwalić się może bogatym dorobkiem artystycznym.

Pochodzący z francusko-szwajcarskiej rodziny Emmanuel Pahud należy do najwyżej cenionych i najaktywniejszych koncertowo flecistów swojego pokolenia, dzieląc czas pomiędzy karierę solową i rolę pierwszego flecisty Filharmoników Berlińskich.

Urodzony w Kanadzie, później związany głównie z Francją Jean-Guihen Queyras to niezwykle wszechstronny wirtuoz wiolonczeli barokowej i współczesnej, mający w dorobku imponującą liczbę wysoko cenionych rejestracji fonograficznych, w tym m.in. kompletów dzieł Beethovena, Bacha, Vivaldiego i Brittena z udziałem solowej wiolonczeli.

Aktywnością na fonograficznej niwie dorównuje mu Francuz Éric Le Sage, którego gra zachwyca krytyków subtelnością dynamiki i precyzją frazy. Podziw budzi jego szeroki repertuar, a szczególne uznanie publiczności i krytyki przyniosła mu rejestracja wszystkich dzieł fortepianowych Roberta Schumanna utrwalonych na 13 płytach (Alpha, 2012).

Ceny biletów: 25, 45, 55, 70, 80 zł

http://filharmonia.pl/