Koncerty i wydarzenia

XXI Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe

XXI Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe / Organizatorzy: Stowarzyszenie Flecistów Polskich

1. Warsztaty odbywać się będą w Zakopanem w terminie 05 do 11 grudnia 2019r.
Wykładowcą będzie dr hab. ELŻBIETA WOLEŃSKA, profesor w Zhaoqing University w Chinach, gdzie prowadzi klasę fletu.

2. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia, Liceów Muzycznych oraz ich pedagogów.

3. Uczestnictwo w warsztatach dzieli się na aktywne i bierne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Każdy uczeń – uczestnik aktywny powinien przygotować program, który chciałby realizować na warsztatach, zobowiązany jest również do przywiezienia akompaniamentów wybranych utworów.

5. Koszt warsztatów wynosi 750 zł. dla aktywnych uczestników oraz nauczycieli (w tym noclegi, całodzienne wyżywienie, koncerty, opłata za warsztaty), a dla biernych 700 zł.

6. Zgłoszenia na Warsztaty prosimy wysyłać na załączonym formularzu wraz z kopią wpłaty wpisowego w kwocie 300,00 zł. (wpisowe w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi,
wpisowe wliczone jest do kosztów warsztatów) na adres mailowy Kierownika Warsztatów:
grazynahejno@interia.pl
Pieniądze prosimy przesłać na konto:
STOWARZYSZENIE FLECISTÓW POLSKICH
53 2490 0005 0000 4500 4332 8839
z dopiskiem „warsztaty fletowe”
Termin przesyłania zgłoszeń 20 października 2019 r.
Pozostała część opłaty powinna być wniesiona na miejscu w dniu rozpoczęcia warsztatów.
O przyjęciu na warsztaty uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

7. Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:
 zajęcia indywidualne z określeniem prawidłowości warsztatu uczestnika
 interpretacja wybranych utworów,
 chór fletowy (dla wszystkich uczestników, również biernych oraz nauczycieli),
 gimnastyka oddechowa, ćwiczenia oddechowe, rozluźniające,
 warsztaty na temat: „Bądź świadomym twórcą dźwięku” prowadzone przez Jolantę Trzos – Frankowską , Liliannę Horodecką oraz Ewę Dębską
 „Elementy kinezjologii dla flecistów” ćwiczenia i zabawy dla dużych i małych – prowadzone przez Annę Kolarz

8. Uczestnicy Warsztatów otrzymują dyplomy potwierdzone przez wykładowcę oraz SFP.

9. Warsztatom towarzyszyć będą wystawy instrumentów i akcesoriów fletowych.

10. Dodatkowe informacje uzyskać można u Kierownika Warsztatów tel. 601-844-114